O nama

O nama

O nama

Naša misija

Kontinuiranim ulaganjem u proizvodne pogone, resurse i međuljudske odnose, podizati vrijednost tvrtke.

Naša vizija

Postati vodeći na domaćem i inozemnom tržištu za svu ambalažu i neopasan otpad.

REOMA Grupa d.o.o. osnovana je 2012. godine sa sjedištem u Zagrebu. Djelatnosti REOMA Grupe d.o.o. su prijevoz, sakupljanje, skladištenje i obrada/zbrinjavanje neopasnog otpada od pravnih i fizičkih osoba na domaćem i inozemnom tržištu. Sigurnost, točnost, pouzdanost i kvaliteta usluge sastavni su dijelovi svih radnih procesa.

REOMA Grupa d.o.o. posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom (UP/I-351-02/18-008/15), a kvalitetu poslovanja dokazala je dobivanjem certifikata sukladno normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Sve usluge su usklađene sa strategijama i planovima gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Europske Unije.

Otpad je jedan od ključnih ekoloških problema današnjice, nastaje u svim sferama ljudske aktivnosti od svakodnevnog života u kućanstvima do otpada iz uslužnih i proizvodnih aktivnosti te iz raznih industrija. Problem otpada mora se rješavati u sklopu cjelovitog sistema upravljanja otpadom, kako bi se izbjegle nepoželjne posljedice za okolinu i društvo u cjelini.

Svjesni problema unutar naše svakodnevne okoline, REOMA Grupa d.o.o. odlučila je postati prijatelj prirode i čuvati je za iduće naraštaje. Stoga Vam može ponuditi veliki izbor usluga, kao npr:

 • odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada
 • odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada
 • odvoz i zbrinjavanje plastike
 • odvoz i zbrinjavanje otpisane i oštećene robe
 • odvoz i zbrinjavanje ambalažnog otpada
 • odvoz i zbrinjavanje ostaloga neopasnog otpada
 • otkup papira, kartona, folije i metala
 • uništenje arhive

Usluge REOMA Grupe d.o.o. moguće je definirati u točno određenim terminima prema Vašim potreba ili po pozivu. Pri isporuci otpada dužni ste vozaču predati popunjeni i ovjereni prateći list  za otpad u 2 primjerka, jedan ovjereni primjerak povratno dobivate poštom.

Prateći list (REOMA Grupa d.o.o. kao primatelj i prijevoznik otpada) preuzmite ovdje

Prateći list (REOMA Grupa d.o.o. kao primatelj otpada) preuzmite ovdje

Uputstva za popunjavanje pratećeg lista za otpad preuzmite ovdje

REOMA Grupa d.o.o. gospodarenje otpada provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:

 • rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka (ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta)
 • pojava buke (nastajanje eksplozije ili požara)
 • pojava neugodnih mirisa 

Loše gospodarenje otpadom je vrlo opasno za zdravlje ljudi, zagađuje prirodu, dodatno troši novac poreznih obveznika te doprinosi promjeni klime. Naša tvrtka je primarno usmjerena na očuvanje budućnosti okoliša. Kroz svoje djelovanje, kontinuirano nastojimo voditi brigu o sredini u kojoj djelujemo.

Mišljenja smo da pojedinac doista ne može sam napraviti puno, ali je to ipak početak prenošenja pozitivnih i prihvatljivih navika u cilju očuvanja okoliša. Smatramo da na ovaj način pomažemo poboljšanju životnih navika, koje se prenose na iduće naraštaje. Krug se tako otvara i postaje sve veći, a nas je sve više.

Nadamo se da ćete prepoznati tvrtku REOMA Grupa d.o.o. kao pouzdanog partnera s kojim možete ostvariti Vaše planove za iskorištavanje vrijednih svojstava otpada i zaštitu okoliša.

Zemlja je naš jedini dom.

Za više informacija o projektu Kliknite ovdje