Prateći list za otpad

Usluge REOMA Grupe d.o.o. moguće je definirati u točno određenim terminima prema Vašim potreba ili po pozivu. Pri isporuci otpada dužni ste vozaču predati popunjeni i ovjereni prateći list  za otpad u 2 primjerka, jedan ovjereni primjerak povratno dobivate poštom.

Prateći list (REOMA Grupa d.o.o. kao primatelj i prijevoznik otpada) preuzmite ovdje

Prateći list (REOMA Grupa d.o.o. kao primatelj otpada) preuzmite ovdje

Uputstva za popunjavanje pratećeg lista za otpad preuzmite ovdje

Za više informacija o projektu Kliknite ovdje