IKT E.U. Projekt

Naziv fonda:

Europski fond za regionalni razvoj

Naziv javnog poziva:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv korisnika:

REOMA GRUPA d.o.o.

Broj ugovora:

KK.03.2.1.19.0552

Naziv projekta:

REOMA GRUPA – unaprjeđenje upravljanja komunalnom opremom

Glavni cilj projekta:

Integracija i optimizacija 8 poslovnih procesa, uvođenjem naprednog IKT rješenja  za upravljanje komunalnom opremom sa serverom.

Kratak opis projekta:

Projektom je nabavljeno novo IKT rješenje (informacijski sustav za upravljanje komunalnom opremom) sa serverom (nužnim za adekvatno funkcioniranje sustava). 

Rezultati projekta:

Provedbom predmetnog projekta optimizirani su i integrirani poslovni procesi, unaprijeđena IKT infrastruktura te osnaženi ljudski resursi. Posljedično, projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem broja zaposlenih.

Ukupna vrijednost projekta:

1.964.687,50 HRK

EU sufinanciranje projekta:

1.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

01.10.2019. – 01.02.2021.

Kontakti za dodatne informacije:

REOMA GRUPA d.o.o.
Fatmir Ademi, direktor
W: https://www.reomagrupa.hr
M: info@reomagrupa.hr
T: +385 1 2455 329
F: +385 1 4612 993
www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke REOMA GRUPA d.o.o.

Za više informacija o projektu Kliknite ovdje