Reoma grupa d.o.o.

Tvrtka REOMA GRUPA d.o.o. osnovana je 2012. godine sa sjedištem u Zagrebu, a bavi se djelatnošću prijevoza, sakupljanja, skladištenja i obrade neopasnog otpada od pravnih i fizičkih osoba na domaćem i inozemnom tržištu.
Otkup kartona i papira


Sigurnost, točnost, pouzdanost i kvaliteta usluge sastavni su dijelovi svih radnih procesa. U skladu s poslovnom politikom, misija tvrtke je kvalitetno pružanje usluge zbrinjavanja svih vrsta otpada.

Veliki problem današnjice jest problem zbrinjavanja otpada o kojem se godinama nije ozbiljno razmišljalo niti išta poduzimalo. Otpadom nazivamo sve materijale koji su nastali kao posljedica ljudske aktivnosti, a više nisu upotrebljivi, odnosno netko ih je odbacio.


Otpad nastaje u svim sferama ljudske aktivnosti od svakodnevnog života u kućanstvima do otpada iz uslužnih i proizvodnih aktivnosti. Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim zakonom o otpadu koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Problem otpada mora se rješavati u sklopu cjelovitog sistema upravljanja otpadom, kako bi se izbjegle nepoželjne posljedice za okolinu i društvo u cjelini.

Mi kao tvrtka, svjesni problema unutar naše svakodnevne okoline, odlučili smo postati prijatelj prirode i čuvati je za iduće naraštaje. Stoga Vam možemo ponuditi veliku paletu usluga unutar koje je uključeno prikupljanje, zbrinjavanje, reciklaža i trgovina otpadom.

Tvrtka REOMA GRUPA d.o.o. posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, te smo Vam u mogućnosti ponuditi slijedeće vrste usluga:

  • odvoz i zbrinjavanje industrijskog otpada
  • odvoz i zbrinjavanje ambalažnog otpada – karton, drvo, metal, folija, plastika, staklo
  • odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada
  • čišćenje separatora
  • odvoz i zbrinjavanje robe sa istekom roka trajanja i otpisane robe
  • uništenje arhive
  • odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada

Sve navedene usluge moguće je definirati u točno određenim terminima prema dinamici Vaših potreba ili po pozivu. Po izvršenju pojedine usluge, izdajemo Vam ovjerenu prateću dokumentaciju za neopasni/opasni otpad, tj. potvrdu da ste otpad zbrinuli na zakonski propisan način.

Loše gospodarenje otpadom je vrlo opasno za zdravlje ljudi, zagađuje prirodu, dodatno troši novac poreznih obveznika te doprinosi promjeni klime. Naša tvrtka je primarno usmjerena na očuvanje budućnosti okoliša. Kroz svoje djelovanje, kontinuirano nastojimo voditi brigu o sredini u kojoj djelujemo. Osvješćivanje i ukazivanje na važnost očuvanja okoliša proces je dugotrajan proces, ali neophodan i nužan za sve nas i naš planet. Mišljenja smo da pojedinac doista ne može sam napraviti puno, ali je to ipak početak prenošenja pozitivnih i prihvatljivih navika u cilju očuvanja okoliša. Smatramo da na ovaj način pomažemo poboljšanju životnih navika, koje se prenose na iduće naraštaje. Krug se tako otvara i postaje sve veći, a nas je sve više.

Iskreno se nadamo da ćete razmotriti predloženi oblik suradnje, te da ćete prepoznati tvrtku REOMA GRUPA d.o.o. kao pouzdanog partnera s kojim možete ostvariti Vaše planove za iskorištavanje vrijednih svojstava otpada i zaštitu okoliša. Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju.

Zemlja je naš jedini dom.