Odvoz i zbrinjavanje ambalažnog otpada – karton, drvo, metal, folija, plastika, staklo