Croatia Waste Expo IV.

Croatia Waste Expo IV.
Hrvatski sektor zaštite okoliša pred novim je velikim izazovom.

Dosadašnji regulatorni i strateški okviri gospodarenja otpadom morat će doživjeti preinake temeljem novog europskog „Paketa o kružnom gospodarstvu“, kojeg je Europska komisija usvojila u prosincu prošle godine. Spomenuti skup strateških dokumenata uključuje revidirane prijedloge Zakona o otpadu kako bi se potaknula europska tranzicija prema kružnom gospodarstvu, što bi pak trebalo potaknuti globalnu konkurentnost, održivi gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta.

Gospodarenje otpadom prvoklasno je gospodarsko pitanje, a prelazak na kružno gospodarstvo, gdje otpad jedne industrije postaje sirovina druge, jedan od najzahtjevnijih ciljeva Europske unije i dio ...

Pročitaj više.